Home Automatické kotle na tuhá paliva
Automatické kotle na tuhá paliva

Automatické kotle jsou osazeny násypkou a regulační jednotkou, která si dávkuje palivo sama dle potřeby. Fungují plně automaticky, čistě a bezprašně.
Umožňují použití několika druhů paliv, čímž se investor nevystavuje riziku nedostatku daného druhu paliva na trhu. 
Některé námi nabízené kotle navíc umožňují provoz i v ručním režimu, kdy lze do kotle přikládat kusové palivo (kusové dřevo, větší frakci uhlí, koks) prostřednictvím klasických dvířek. 

Stále čatěji se hovoří o ekologické dani na fosilní paliva, a proto existuje reálné nebezpečí, že se brzy topení uhlím značně prodraží. Naopak obnovitelné zdroje, kam patří i biomasa (dřevěné pelety, piliny, štěpky), budou mít zelenou. Proto rozumný investor kupuje kotel, který je připraven na všechny alternativy.

Doporučujeme kotle firmy:


Ekokomfort

Viessmann