Home Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla
S použitím tepelného čerpadla může být část přírodní energie využita pro vytápění a přípravu teplé vody. Tepelnou energii lze získat i při tak nízkých venkovních teplotách jako je -20°C.

Tepelné čerpadlo odčerpává tepelnou energii z okolí a přenáší ji do topného systému. 
Tento proces probíhá následovně:
Chladné tekuté palivo je nejdříve čerpáno přes první výměník tepla, tzv. výparník tepelného čerpadla. Ten absorbuje tepelnou energii z okolí (země, voda, vzduch – dle typu čerpadla) a chladivo se prudce odpaří. Chladivo, které je nyní plynné (pára), je nasáto dovnitř a stlačeno kompresorem pro zvýšení tlaku a tím i teploty. Dále je v cestě druhý tepelný výměník – kondenzátor, který zajišťuje, že je takto vzniklá tepelná energie předána vodě v topné soustavě. Chladivo postupně opět po předání tepla kondenzuje a vrací se do tekutého stavu. Nakonec dochází ke snížení tlaku a teploty chladiva v expanzním ventilu a cyklus se opakuje.


Dnešní tepelná čerpadla díky tomuto procesu a kvalitním kompresorům dokáží vytvořit teplotu výstupní vody +55°C. Dle způsobu odčerpávání tepla z okolí se dělí na tepelná čerpadla:

Země – voda – teplo se odebírá ze zemních kolektorů instalovaných min. 1m pod terénem
teplo se odebírá z hlubinných vrtů

Voda – voda - teplo se odebírá z vody (nejčastěji spodní podpovrchová), která musí splňovat přísná kriteria fyzikálních a chemických vlastností

Vzduch – voda
odebírají teplo z okolního vzduchu pomocí ventilátorů. Fungují až do teploty -20°C

Doporučovaní výrobci:


ViessmannStiebel-eltron